Konsolidacija in virtualizacija strežnikov.

V podjetju TNN poskrbimo, da so naložbe v strežniške zmogljivosti čimbolj racionalne in izkoriščene ter usklajene s poslovnimi strategijami.

S sodobnimi tehnološkimi pristopi omogočamo znižanje stroškov lastništva z zmanjšanjem kompleksnosti informacijske infrastrukture. S pristopi centralne vizualizacije ter virtualizacijskimi tehnologijami dosegamo boljši izkoristek in učinkovitejše obvladovanje naložb v poslovno informacijsko infrastrukturo in aplikacije ter optimizacijo dela službe informatike.Generic placeholder image

Konsolidacija in virtualizacija diskovnih sistemov.

S konsolidacijo podatkov prispevamo h kakovostnejšemu upravIjanju in skrbništvu aplikativnih podatkovnih virov ter boljšemu načrtovanju pomnilnikih zmogljivosti. Istočasna standardizacija hrambnih sistemov dopušča učinke ekonomije obsega in dodat-no znižuje stroške lastništva podatkovne infrastrukture. Enotni podatki za celotno podjetje izboljšajo delovne postopke ter sodelovanje med zaposlenimi in s poslovnimi partnerji.

Generic placeholder image