Informacijsko varno poslovanje.

V TNN obvladujemo vse vidike varovanja podatkov v najbolj kompleksnih in zakonsko urejenih sistemih finančnih ustanov, javne uprave ter proizvodnih, trgovskih in storitvenih podjetij. Gradimo celovite sisteme varovanja računalnikih omrežij in podatkov glede na njihovo poslovno vrednost in stopnjo tveganja.

V skladu s poslovnimi zahtevami oblikujemo rešitve od enostavnega shranjevanja podatkov na tračne medije do izgradnje nadomestnih varnostnih podatkovnih središč na oddaljenih lokacijah. Tako zagotavljamo optimalne naložbe in nizke redne stroške vzdrževanja varnostnih sistemov.Generic placeholder image

Neprekinjeno poslovanje

TNN ponuja celovite rešitve za zagotavljanje neprekinjenega poslovanja. Poleg sodobne tehnične izvedbe sistema neprekinjenega poslovanja z naročniki sodelujemo tudi pri načrtovanju tehničnih in organizacijskih postopkov in predpisov.

S celovitim pristopom k izgradnji sistema neprekinjenega poslovanja (BCP) strankam pomagamo pri hitrejšem uresničevanju zakonskih in poslovnih zahtev pri obvladovanju informacijskih tveganj. Poleg izdelave načrta neprekinjenega poslovanja ponujamo učinkovite rešitve za okrevanje v primeru naravnih katastrof in drugih uničevalnih dogodkov velikih razsežnosti.

Generic placeholder image