Navidezna delovna okolja zmanjšajo skupne stroške.


Navidezna delovna okolja občutno zmanlšajo skupne stroške lastništva osebnih računalnikov. Njihova daljša življenjska doba v primerjavi s klasičnimi osebnimi računalniki podaljšuje nalož-bene cikle in sprošča finančna sredstva za krepitev osnovne dejavnosti organizacije.

Centraiizirano upravljanje strojne in programske opreme zmanjšuje obseg skrbniskih in vzdrževalnih posegov in hkrati omogoča osredotočenje na izboljšanje kako-vosti podpore poslovnim procesom.Generic placeholder image

Navidezna delovna okolja so varnejša in nadzorovana.

Uporaba navideznih osebnih računalnikov prispeva k izboljšanju informacijske varnosti zaradi nadzorovane uporabe programske in strojne opreme in poenotenju varnostnega shranjevanja kon-figuracij, aplikacij ter podatkov znotraj podatkovnih centrov. Zagotavlja maksimalno izkoriščenost in optimizacijo sistemskih virov ter enostavnejšo vzpostavitev neprekinjenega poslovanja in odzivnost na spreminjajoše se zahteve poslovanja.

Navidezna delovna okolja drastično zmanjsajo porabo elektricne energije na informatiziranih delovnih mestih. Manjse naprave in manj pogosta menjava bistveno pripomorejo k zmanjšanju C02 odtisa organizacije, drugih toplogrednih plinov, onesnaženja ter odpadkov.

Generic placeholder image